REFERENCER

Her er nogle af vores mange projekter. Samlet viser de hvor komplekse opgaver vi håndterer - og afledt vores dokumenterede kompetencer.

Xellia Pharmaceutical ApS

 

Projekt: Xellia SA

Periode: Okt. 2017 - nu

Sted: Amager, Danmark

Byggesum: 170.000.000 DKK

 

LBP Engineering A/S er bygherrerådgiver og har været udførende i udbudsfasen. I byggeperioden står vi for projektledelse, tilsyn, sikkerhedskoordinering samt ledelse og koordinering af entreprenører og leverandører.

Projektet er en udvidelse af eksisterende produktion af frysetørrede farmaceutiske produkter. Udvidelsen bliver en selvstændig 3 etagers bygning med et grundplan på

335 m2.

Projektet er inklusiv renrum, kølerum, teknikrum, udstyr, teknik- og ventilationsloft med gangbart loft. Til at supportere bygningen bliver der installeret el, ventilation, SCADA, BMS og FMS.

AGC Biologics 

 

Projekt: CMC 6 Pack Fase 2

Periode: Okt. 2017 - nu

Sted: Søborg, Danmark

Byggesum: 60.000.000 DKK

 

Totalrådgivning på ombygning af produktion.

 

LBP Engineering A/S deltager i alle fraser fra konceptuel design til aflevering af fagpakkerne.

 

I designfasen har LBP Engineering A/S fokus på afklaring af kundens ønsker og løbende brugerinddragelse.

CMC Biologics A/S

 

Projekt: 2.000 Liter SUB

Periode: Feb. 2017 - Mar. 2017

Sted: Søborg, Danmark

Byggesum: 2.000.000 DKK

 

Bygherrerådgiver og projektledelse gennem hele projektet fra design til test. I decommissioningfasen projekterede og udførte vi udskiftningen af bioreaktor.

 

Endvidere var vi arkitekt på ændringer i renrumsdesign på eksisterende produktionslinje samt byggeledelse på renrumsentreprisen.

Sjællands Pelsdyrfoder

 

Projekt: Administrationsbygning

Periode: Dec. 2016 - Juli 2017

Sted: Odsherred, Danmark

Byggesum: 5.000.000 DKK

 

Bygherrerådgiver og arkitekter på en ny 250 m2 administrationsbygning.

LBP Engineering A/S designede en administrationsbygning, hvor der var fokus på indeklima og store vinduespartier for naturligt lysindfald.

CMC Biologics A/S

 

Projekt: Kill Capasity Expansion

Periode: Sep. 2016 - Pending

Sted: Søborg, Danmark

Byggesum: 3.100.000 DKK

 

Bygherrerådgiver i forbindelse med udvidelsen af spildevand til "Kill".

 

LBP Engineering A/S har kortlagt spildevandskvantitet og fremtidige behov.

 

LBP Engineering A/S har varetaget tilsyn og byggeledelse for tie-in plan i Shutdown  2017.

CMC Biologics A/S

 

Projekt: Linje 5 - Etablering af renrum og produktionslinje

Periode: Aug. 2016 - Feb. 2017

Sted: Søborg, Danmark

Byggesum: 37.000.000 DKK

 

Totalrådgivere i etableringen af en ny produktionslinje i et eksisterende lagerrum med ombygning af 175 m2 til renrumsfaciliteter.

LBP Engineering A/S varetog byggeledelse, tilsyn, økonomikontrol, budget, tidsplan og sikkerhedskoordinering i udførelsesfasen samt hele kvalificeringsfasen.

Esbjergværket

 

Projekt: ESV3 - Lagring af vindmølleenergi

Periode: Mar. 2016 - Okt. 2016

Sted: Esbjerg, Danmark

Byggesum: 35.000.000 DKK

 

Rådgiver og byggeledelse for el, automatik, instrumentering og risikovurdering. Implementering af fjernvarmeveksler i forbindelse med lagring af energi fra vindmøller versus fossil afbrænding af kul.

Navneforbud

 

Projekt: Ny fabrik til medicinalproduktion

Periode: Nov. 2015 - Nov. 2017

Sted: Danmark

Byggesum: 1.500.000.000 DKK

 

Rådgiver i byggeledelse, tilsyn, HSE koordinering samt validering og kvalificering af anlægget.

Foruden rådgivning var LBP Engineering A/S repræsenteret ved kunden med 3 indlejede konsulenter til entreprisepakkerne Bygning, El, Proces El, Automation og Renrum.

CMC Biologics A/S

 

Projekt: 6 Pack - Rådgivning på ny produktionslinje

Periode: Maj 2015 - Jan. 2016

Sted: Søborg, Danmark

Byggesum: 25.000.000 DKK

 

Totalrådgiver på etablering af ny produktionslinje i eksisterende bygning. LBP Engineering A/S deltog i alle faser fra konseptuel design til aflevering af 9 fagpakker: Renrum, Bygningsautomatik, El (Proces og Installationer), Ventilation, BMS, Clean & Black Utility, Sprinkler og Procesudstyr.

3D modellering i AutoDesk Inventor for kollisionskontrol og Space Management af alle 9 fagpakker.

LBP Engineering A/S varetog byggeledelse, byggepladsdrift, tilsyn, økonomikontrol, budget, tidsplan og sikkerhedskoordinering i udførelsesgasen

Kriminalforsorgen

 

Projekt: Storstrøms Fængsel

Periode: Aug. 2014 - Aug. 2016

Sted: Nørre Alslev, Danmark

Byggesum: 1.000.000.000 DKK

 

LBP Engineering A/S varetog byggeledelse samt sikkerhedskoordinering og -ledelse på byggeriet af et nyt topsikret fængsel på Falster.  

Fængslet har et bygningsareal på ca. 35.000 m2 med tilhørende 1,6 km lang mur, der omkranser et område på 170.000 m2. 

Projektet var opdelt i 17 entrepriser med op til 350 håndværkere på byggepladsen.

EPAX A/S

 

Projekt: Project Highway

Periode: Maj 2013 - Juli 2014

Sted: Ålesund, Norge

Byggesum: 42.000.000 DKK

 

Projekt-, bygge- og idriftsætningsledelse på udvidelsen af eksisterende fiskeoliefabrik med 5 nye tanke med tilhørende rørsystemer og gangbaner.

Navneforbud

 

Projekt: Ombygning af fabrik til medicinalproduktion

Periode: Maj 2013 - Maj 2014

Sted: Danmark

Byggesum: 350.000.000 DKK

 

Ved ombygning af en medicinalfabrik og administationsbygning stod LBP Engineering A/S for byggeledelse, sikkerhedskoordination og ledelse af commissionning.

Byggeriet omfattede 32.000 m2.

EPAX A/S

 

Projekt: EPAX Validation

Periode: Mar. 2012 – Maj 2013

Sted: Ålesund, Norge

Byggesum: 60.000.000 DKK

 

Sikkerhedskoordinering og proces-review af hele fabrikken.

De eksisterende produktionsenheder skulle valideres og kvalificeres herunder udarbejdelse af diverse dokumentation og godkendelse ved FDA (US Food and Drug Administration).

UCB Farchim

 

Projekt: Project Edelweiss 

Periode: Dec. 2011 – Juli 2013

Sted: Bulle, Schweiz

Byggesum: 1.350.000.000 DKK

 

Bygge- og entrepriseledelse for udførelsen af en farmaceutisk produktions- og administrationsbygning.

 

20.000 m2 anlæg til fremstilling af Cimzia (gigtpræparat).

Navneforbud

 

Projekt: Ny fabrik til medicinalproduktion

Periode: Sep. 2011 - Jul. 2013

Sted: Danmark

Byggesum: 875.000.000 DKK

 

Byggeledelse og ledelse af commissionning på nybyggeri af en fyldefabrik til medicinalproduktion. LBP Engineering A/S udførte logistikken og kontrollen med "move-in" af proces-udstyr. Endvidere fungerede LBP Engineering A/S som koordinator af alle entrepriserne og havde den overordnede entrepriseledelse af BMS entreprisen. LBP Engineering A/S havde ansvaret for opstart og indregulering af HVAC udstyr. 

Byggeriet omfattede 10.000 m2.

EPAX A/S

 

Projekt: EPAX Omega3

Periode: Jan. 2011 – Sep. 2011

Sted: Ålesund, Norge

Byggesum: 100.000.000 DKK

 

Portefølje Manager for udbygning og optimering af Omega3 produktionsanlæg.

Biogen Idec

 

Projekt: LSM Projektet

Periode: Jan. 2007 - Juli 2008

Sted: Hillerød, Danmark

Byggesum: 2.000 millioner DKK

 

Byggeledelse for udførelse af et farmaceutisk produktions- og administrationsanlæg på 22.000 m2.

Czajka Wastewater

 

Projekt: WCI Czajka Wastewater

Periode: Jan. 2010 – Maj 2011

Sted: Warsaw, Polen

Byggesum: 57.000.000.000 DKK

 

Færdiggørelse af montage samt idriftsætningsledelse af slamforbrændingsanlæg.

SEB Bank A/S

 

Projekt: SEB Bank Danmark

Periode: April 2008 – Okt. 2010

Sted: København, Danmark

Byggesum: 940.000.000 DKK

 

Bygge- og entrepriseledelse for udførelse af kontor- og administrationsdomicil, udlejningsbygning og hvidt betonlandskab.

 

Anlægget er på 27.110 kvm.

 

Projektorganisationen styrede 7 stor-entrepriser: Byggegrube- og anlægsarbejde, Råhus, Facader, Aptering, VVS & Ventilationsfag, El & sikringsfag samt Landskab.

 

Som del af byggeledelsen varetog LBP Engineering A/S sikkerhedskoordinering, EL & sikringsfag.

Vattenfall

 

Projekt: Fynsværket Blok 8

Periode: 2008 - 2009

Sted: Odense, Danmark

Byggesum: 750 millioner DKK

 

Tilsyn og styring af El-entreprise samt idriftsættelsesledelse.

 

Automatikkoncept for brænder- og reguleringsteknik samt halmtransport. 

Pronova Biopharma

 

Projekt: Kalomega

Periode: Okt. 2007 – Maj 2009

Sted: Kalundborg, Danmark

Byggesum: 2250.000.000 DKK

 

Bygge- og idriftsætningsledelse for udførelsen af fast track projektet Kalomega.

 

22.000 m2 stort farmaceutisk produktions- og administrations anlæg.